Què som?

 • L’Associació Boletaire B de Bolets està formada per un gran grup de amics amb un interès i una passió que ens uneix: els bolets i la natura.
  Constituïda en associació, sense ànim de lucre, pretén ser un punt d'intercanvi i consulta sobre l'apassionant món dels bolets.
  A l'associació té cabuda qualsevol persona que tingui les mateixes inquietuds que la majoria dels membres: donar a conèixer els bolets, aportant coneixements i experiències, i ajudar a la comunitat a resoldre dubtes i consultes. No som micòlegs, no donem classes, no és la nostre tasca, tot i que en el grup hi ha gent que en sap molt de bolets. Amb seguretat et podrem dir quins bolets no has d’agafar, quins són els mes bons, com cuinar-los i moltes més coses relacionades amb ells.

Activitats

 • L'Associació boletaire B de Bolets com associació és molt jove, constituïda a principis del 2014, amb l’objectiu de fer el que ja estàvem fent fins ara però sota una figura jurídica, la d’associació.
  Ens agrada molt fer sortides conjuntes, de cacera de bolets, de germanor, per dinar o qualsevol activitat que tingui en comú, el bosc, els bolets i passar-ho pipa.
  L’associació Boletaire B de Bolets és entitat fundadora de Xarxa, la Federació d’Entitats Boletaires i Micològiques de Catalunya, una federació molt jove i que agruparà a les associacions micològiques i boletaires d’arreu del país, amb l’objectiu de vetllar pels interessos dels amants dels bolets, i que donarà serveis als nostres associats federats, serveis que encara s’estan concretant, ja que de la mateixa manera que B de Bolets, fa molt poc temps que ha nascut (març del 2014).
  Vols formar part del grup amb nosaltres?
 • Full d'inscipció

  COGNOMS

  NOM

  DATA NAIXEMENT

  DNI:

  ADREÇA

  CÓDI POSTAL I POBLACIÓ

  TELÈFONS

  E-MAIL

  OBSERVACIONS/COMENTARIS


  enviar


  Autoritza a l'Associació Boletaire B de Bolets , a fer ús d'aquestes dades personals única i exclusivament per a les activitats que dugui a terme l'Associació, conforme a la normativa de la llei de protecció de dades vigent.

   

Quotes

 • Les quotes inclouen les despeses per mantenir l’associació (manteniment i comissions bancàries, serveis web, comunicacions, ....).

  Aquestes depeses són assumides per la totalitat dels membres associats

  TIPUS DE QUOTES

  Única 10€ quota única, sense pagaments posteriors

Pagaments


 • Quan una persona s’inscriu a l’Associació, haurà de satisfer la quota integra en el moment de fer-se soci, ja que per ser soci de ple dret i vot s’ha d’estar al corrent de les quotes.

  El pagament de la quota dona dret a pertànyer a l’associació i té una validesa indefinida, sempre subjecta als acords que es puguin arrivar a les juntes de socis.

  FORMES DE PAGAMENT

  • En efectiu

  La quota d'inscripció, per ser membre de ple dret es pagarà a qualsevol de les sortides que realitzem com a grup.